Hệ thống sẽ bảo trì từ 00h30 đến 01:00. Quý độc giả thông cảm chờ team trong ít phút.