Sống lại Ta trở thành hoạ quốc yêu nữ

Sống lại Ta trở thành hoạ quốc yêu nữ

Cập nhật
1 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
天山茶賓館
Thể loại
Ngôn TìnhTrọng SinhCổ ĐạiNgọt
Lượt xem
913,291
Team
Đan Linh
Lượt theo dõi
139
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Truyện dài, cổ đại, cực sủng nha bà connnn

Xem thêm
Danh sách chương

1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
Bình luận

77 bình luận

 • Lâu roi mới đọc đc bộ truyện hay xỉu. Tất cả mọi tình tiết đều rất hợp lý, nu9 từ đầu tới khi về 1 nhà vs na9 vẫn rất mạnh mẽ, quyết đoán, thông minh hk có bị dựa dẫm và mất não như 1 số truyện khác. Vợ chồng hợp tác lừa địch mà làm đọc giả cx bị lừa xoay mòng theo kkk truyện hay xứng đáng 💯. Cảm ơn nhà dịch đã dịch 1 bộ truyện tuyệt vời như z. Cảm ơn các bạn nhiều

  Changmeiz 4 ngày trước · Trả lời

  • Các bạn vào đọc truyện của team đọc để ủng hộ team nhé ạ, các bộ khác cũng khá hay ạ

   Đan Linh 2 ngày trước · Trả lời

 • "Kiếp trước chàng báo thù giúp ta, minh oan cho ta trước toàn dân thiên hạ. Ta chẳng có gì báo đáp, chỉ nguyện kiếp này trở thành hơi ấm cùng chàng bầu bạn qua đêm tối mịt mù, cùng nhau thắp lên ngọn lửa phá tan bóng đêm cô tịch này" Cảm ơn tác giả và bạn dịch rất nhiều, truyện rất hay 💓💓💓💓

  Phước Kiều 1 tuần trước · Trả lời

  • Cảm ơn bạn, các bộ khác team mình up cũng khá hay. Bạn đọc để ủng hộ chúng mình nhé

   Đan Linh 2 ngày trước · Trả lời

 • Rất thích cách viết văn hay thật sự đọc 3 ngày không buông nhưng nếu có ngoại truyện sau này thì hay quá ahuhu 🥹

  Bella 2 tuần trước · Trả lời

 • Truyện dài thế này mà team cx theo đc, ủng hộ mọi người. Xem truyện này của TSTK thế nào

  Monchan 2 tuần trước · Trả lời

  • Văn phong sốp nì đỉnh wa Cảm ơn sốp đã dịch XD!!!

   Kiến 🐜 2 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá, lần đầu mình đọc bộ truyện dài thế này á, mà đọc liên tiếp chứ ko lướt. Truyện cuốn dã man. Kết cũng đẹp,

   Gấu nâu 3 tuần trước · Trả lời

  • Team có công dịch ra bộ truyện dài trong thời gian ngắn khiến mình rất nể luôn, nhưng bù lại trong mỗi chương đều sẽ có ít nhất 1 lỗi sai chính tả í ạ, mình hy vọng team có thể sớm ngày khắc phục những điều này. Mình cảm ơn team nhiều ❤️

   Vi 3 tuần trước · Trả lời

   • Dạ, hơi khó khắc phục cái này ạ. Mình xin lỗi các bạn nhiều ạ

    Đan Linh 3 tuần trước · Trả lời

  • Hay quá tác giả viết chắc tay thực sự í. Team dịch thì khỏi phải nói gòi, mê đắm đuối cách dịch nhanh mà hay của team mình lun ó 🥺

   Du Du 3 tuần trước · Trả lời

  • Quá ok

   Lulu 3 tuần trước · Trả lời

  • Cảm ơn đã giới thiệu và dịch một truyện vừa hay vừa dài như vậy. Mong còn đọc được nhiều truyện như thế, chỉ cần ít sai chính tả hơn thì tốt, ko sai chính tả nữa thì tuyệt vời :)

   Nga 3 tuần trước · Trả lời

   • xin lỗi các bạn. Vì truyện dài nên lỗi là khó tránh. Team sẽ cố gắng ạ

    Đan Linh 3 tuần trước · Trả lời

  Loading...