Lý Lục Phong

Lý Lục Phong

Bao, kéo, búa.
5, 2, 0.
Đây là lời tỏ tình bằng thủ ngữ mà anh dành cho cô, chỉ tiếc là cô không hiểu được.
Lượt theo dõi: 1
Lượt xem: 6
Số truyện: 1

Danh sách truyện


Loading...