Kế mẫu muốn ta xưng Nữ Đế! - End

Cập nhật lúc: 2024-07-10 16:46:59
Lượt xem: 151

19

 

Ba năm sau , Triều chính đã tới lúc ổn định.

Nữ Đế đời đầu Ngụy Lan tuyên bố nhường ngôi , Hoàng Thái nữ Thẩm Tri Cẩn đăng cơ.

Ta cầm chiếu thư của bà ấy, giận đùng đùng xông vào tẩm cung của bà:

"Mới làm việc được ba năm mà Người đã muốn rút lui là thế nào?"

"Khụ khụ, " Bà ấy ho khan hai tiếng , "Trẫm lớn tuổi như vậy, nếu cứ tiếp tục nắm quyền, bách quan muốn ta mở rộng hậu cung , Ta đây không phải hữu tâm vô lực sao?"

Bà ấy nhìn ta cười đến ý vị thâm trường:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ke-mau-muon-ta-xung-nu-de/end.html.]

"Trẫm cảm thấy con cũng đến tuổi rồi, cũng đã chuẩn bị giúp con danh sách hoàng thân quốc thích."

Dứt lời, ném cho ta một quyển sách , bên trong bao gồm tất cả các thông tin toàn bộ công tử chưa lập gia đình tại kinh thành đều được liệt kê đầy đủ.

"Ầy, thích cái nào cứ việc tuyển."

"Con mới là không muốn!"

"Đừng khách khí, đều muốn hết cũng có thể."

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

"Không muốn! Tất cả đều do Người mà ra!"

"Con lại nói nữa, có tin ta bảo cha con đánh con không?"

( Toàn văn xong )

Loading...